Pracownia

OBSŁUGI I WYCENY INWESTYCJI oraz WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

OBSŁUGA I WYCENA INWESTYCJI

KONTAKT:
Edyta Stadler
tel. 508 196 566

OBSŁUGA I WYCENA INWESTYCJI

Oferujemy usługi wyceny inwestycji budowlanych w zakresie analizy i kalkulacji kosztów na wszystkich etapach realizacji inwestycji w tym:

 • inwentaryzacje,
 • przedmiary,
 • wyceny wskaźnikowe,
 • kosztorysy ofertowe,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • kosztorysy powykonawcze i różnicowe.

Oferujemy również świadczenie usług inżyniera budowy:

 • prowadzenie i przygotowanie dokumentacji budowy,
 • prowadzenie ewidencji kosztów budów i rozliczeń z podwykonawcami,
 • analizowanie projektów pod względem zastosowania alternatywnych rozwiązań,
 • sporządzanie kosztorysów dla robót zamiennych,
 • przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • przygotowywanie protokołów odbioru robót.
CELEM NASZEJ FIRMY JEST OFEROWANIE USŁUG NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU KONKURENCYJNYCH CEN.
© 2013 Aforo
projekt i wykonanie ISN Studio